[เลือกรสชาติได้] Supercoat อาหารสุนัข 8-10กก.

Description

การเปลี่ยนอาหารสุนัขมาเป็น ซุปเปอร์โค้ท สมาร์ทเบลน เพื่อลดการท้องเสียในสุนัข ควรใช้ระยะเวลาการเปลี่ยนอาหาร 7-10 วัน เพื่อความง่ายในการเปลี่ยนจากอาหารปัจจุบันมาเป็น ซุปเปอร์โค้ท สมาร์ทเบลน ควรค่อยๆลด อาหารก่อนหน้านี้ลง และค่อยๆ เพิ่ม ซุปเปอร์โค้ท สมาร์ทเบลน ขึ้นทีละน้อย ในชามอาหารของหมาคุณจนกว่าจะเปลี่ยนเป็น ซุปเปอร์โค้ท สูตรสมาร์ทเบลนทั้งหมด

การดูแลปริมาณการให้อาหารในแต่ละวันสำหรับสุนัขโต (กรัมต่อวัน)

จากตารางสำหรับปริมาณการให้อาหารในแต่ละวันที่แนะนำ

ปริมาณเหล่านี้เป็นเพียงข้อแนะนำเท่านั้น

การบริโภคอาหารของสุนัขจะแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ เพศ น้ำหนัก อายุ ระดับกิจกรรม และสภาพแวดล้อม

สามารถปรับปริมาณได้ตามความเหมาะสมของระดับกิจกรรม สภาพร่างกาย และความต้องการของสุนัข

เมล็ดธัญพืช (ข้าวโพด,ข้าวสาลี) ผลพลอยได้จากสัตว์ปีกป่น กากถั่วเหลือง แร่ธาตุ วิตามิน เมไทโอนีน สารปรุงแต่งกลิ่นรส ไขมันสัตว์ปีก กลูเทนข้าวโพด รำข้าว เนื้อและกระดูกป่น (โคและแกะ) อินูลิน

SWITCHING TO SUPERCOAT® SMARTBLEND®

To avoid stomach upsets, please allow 7 to 10 days to ease transition from your dog’s current food to SUPERCOAT®SMARTBLEND®. Gradually add more SUPERCOAT® SMARTBLEND® and less of the previous food to your dog’s bowl until the changeover is complete.

Daily feeding amounts for adult maintenance (grams per day)

Feeding Guide:

See table for recommended daily feeding amounts. These amounts are guidelines only, as food intake will vary depending on breed, sex, weight, age, activity level, and environmental conditions. Adjust quantities according to your dog’s activity level, physical condition and individual needs.